Hlavní obsah

Balkon [balˈkɔŋ balˈkoːn]

Der, podstatné jméno~s, ~s/~e

Vyskytuje se v

vystrčit: Blumen auf den Balkon hinausstellenvystrčit květiny na balkon

balkon: Blumen auf dem Balkon anpflanzenpěstovat květiny na balkoně