Hlavní obsah

Balkon [balˈkɔŋ balˈkoːn]

Der, podstatné jméno~s, ~s/~e

Vyskytuje se v

vystrčit: Blumen auf den c!Balkon hinausstellenvystrčit květiny na balkon

balkon: Blumen auf dem c!Balkon anpflanzenpěstovat květiny na balkoně