Hlavní obsah

Athen

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

Eule: Eulen nach Athen tragennosit sovy do Atén, nosit dříví do lesa