Hlavní obsah

Armut

Vyskytuje se v

chudina: vyrůstat mezi chudinouin Armut aufwachsen

chudoba: žít v chudoběin Armut leben

navzdory: navzdor chudobětrotz der Armut

odříkání (se): žít v chudobě a odříkáníin Armut und Askese leben