Hlavní obsah

chudoba

Vyskytuje se v

navzdory: navzdor chudobětrotz der Armut

odříkání (se): žít v chudobě a odříkáníin Armut und Askese leben

chudoba: žít v chudoběin Armut leben