Hlavní obsah

Arbeitslosigkeit

Vyskytuje se v

behandeln: Seine Diplomarbeit behandelt das Problem der Arbeitslosigkeit.Jeho diplomová práce pojednává o problému nezaměstnanosti.