Hlavní obsah

Antrag

Der, podstatné jméno~(e)s, -ä-e

  1. auf etw. Akk žádost o co, požadavek na coeinen Antrag auf Unterstützung einreichenvznést žádost o podporuAntrag auf Scheidung stellenpodat žádost o rozvod
  2. žádanka, formulář
  3. návrh zákona ap.

Vyskytuje se v

abändern: den Antrag abändernpozměnit návrh

beistimmen: einem Antrag beistimmensouhlasit s návrhem

unsittlich: unsittliche Anträge machendělat neslušné návrhy

podat: einen Antrag einreichenpodat žádost

předložit: einen Antrag im Parlament einbringenpředložit návrh v parlamentu

řádně: ordnungsgemäß ausgefüllter Antragřádně vyplněná žádost

úřad: einen Antrag an die Behörde schickenposlat žádost na úřad

zapadnout: Unser Antrag ist irgendwo verschwunden.Naše žádost někde zapadla.

zdůvodnit: j-m seinen Antrag begründenzdůvodnit komu svou žádost

žádost: einem Antrag stattgebenvyhovět žádosti

Antrag: einen Antrag auf Unterstützung einreichenvznést žádost o podporu