Hlavní obsah

Abkehr

Die, podstatné jméno~

Vyskytuje se v

odklon: die Abkehr von der Reiserouteodklon od trasy cesty