Hlavní obsah

vyvolávající

Vyskytuje se v

ribrezzo: fare ribrezzovyvolávat odpor u koho, hnusit se komu

scandalo: dare scandalovyvol(áv)at pohoršení

chiamare: Un errore chiama l'altro.Jedna chyba vyvolává druhou.