Hlavní obsah

vulcanicamente

Vyskytuje se v

camino: geol. camino vulcanicosopečný komín, sopouch

cenere: cenere vulcanica/radioattivavulkanický/radioaktivní popel

roccia: roccia vulcanicasopečná hornina

vetro: vetro vulcanicoobsidián, sopečné sklo

činnost: attività vulcanicasopečná činnost

erupce: eruzione vulcanicasopečná erupce

sopečný: attività/roccia vulcanicasopečná činnost/hornina

sopka: eruzione vulcanicavýbuch sopky

výbuch: eruzione vulcanicasopečný výbuch

vulcanico: cratere vulcanicosopečný kráter