Hlavní obsah

violazione

Podstatné jméno ženské

  1. di qc porušení, porušování, nedodržení čehoviolazione della disciplinaporušení káznědir. violazione di corrispondenzaporušení listovního tajemství
  2. di qc narušování, zasahování do čeho do cizích práv ap.violazione della privacy di qnarušování soukromí koho
  3. di qc narušení čeho prostoru ap., nepovolený vstup kam na území ap.
  4. zneuctění i ženy ap., znesvěcení

Vyskytuje se v

kázeň: violazione della disciplinaporušení kázně

violazione: violazione della disciplinaporušení kázně