Hlavní obsah

scioperante

Vyskytuje se v

diritto: diritto di scioperoprávo na stávku

oltranza: sciopero a oltranzagenerální stávka týkající se celého odvětví, firmy ap.

scendere: scendere in scioperojít do stávky

sciopero: fare scioperoi přen. stávkovat

compatto: Gli operai aderirono compatti allo sciopero.Dělníci se solidárně připojili ke stávce.

generální: sciopero generalegenerální stávka

hladovka: protestní digiunare per protesta, fare lo sciopero della fame, půst digiunare, stare a digiunodržet hladovku

stávka: entrare in scioperovstoupit do stávky

výbor: comitato di accoglienza/di scioperouvítací/stávkový výbor

ochromit: Lo sciopero ha paralizzato il traffico.Stávka ochromila dopravu.

stávkovat: Gli operai sono in sciopero.Dělníci stávkují.

stávkující: Gli scioperanti vogliono più soldi.Stávkující požadují více peněz.