Hlavní obsah

rassegnarsi

Vyskytuje se v

rassegna: passare in rassegna qcprohlédnout, přezkoumat, zkontrolovat co

rassegnarsi: rassegnarsi al destinosmířit se s osudem, podvolit se osudu

demise: dimettersi, dare/rassegnare le dimissionipodat demisi

smířit se: Rassegnati al fatto che...Smiř se s tím, že...

rassegnare: rassegnare le dimissionipodat rezignaci