Hlavní obsah

pronajímatel

Nechtěli jste hledat:

promuoverenechat postoupit/projít

pronipotepravnouče, pravnuk/pravnučka

pronona břiše (ležící)

pronomezájmeno, pronomen

pronominalepronominální, zájmenný

pronosticaretipovat , předpovídat, předpovědět

pronosticatoreprognostik

pronosticoprognóza, předpověď, tip

prontamenteokamžitě, promptně

prontezzapohotovost, promptnost, rychlost