Hlavní obsah

polso

Vyskytuje se v

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

irregolare: polso irregolarenepravidelný tep

irregolarità: med. irregolarità del polsonepravidelnost pulsu

normale: polso normalenormální pulz/tep

orologio: orologio da polsonáramkové hodinky

tastare: tastare il polso a qnahmatat/zjistit komu pulz, přen. proťuknout si, prověřit si, zjistit záměry koho

polso: orologio da polsonáramkové hodinky