Hlavní obsah

nepravidelný

Přídavné jméno

  1. (nerovnoměrný) irregolaremed. nepravidelná srdeční činnost, nepravidelný tepbattito cardiaco irregolaremed. nepravidelný pulspolso irregolare
  2. (ne podle pravidel ap.) irregolare

Vyskytuje se v

interval: a intervalli regolariv pravidelných intervalech

let: volo di linea/internazionale/nazionalepravidelný/mezinárodní/vnitrostátní let

odstup: a intervalli regolariv pravidelných odstupech

pravidelný: a(d) intervalli regolariv pravidelných intervalech

sloveso: verbi (ir)regolari(ne)pravidelná slovesa

anomalo: gramm. verbo anomalonepravidelné sloveso

coniugazione: coniugazione regolare/irregolarepravidelné/nepravidelné časování

esaedro: esaedro regolarepravidelný šestistěn, krychle, hexaedr

irregolare: verbi irregolarinepravidelná slovesa

partenza: partenza previstapravidelný/předpokládaný odjezd/odlet podle jízdního řádu

piramide: piramide regolare/retta/obliquapravidelný/kolmý/kosý jehlan

poligono: poligono regolarepravidelný mnohoúhelník

squadra: fuori (di) squadrakřivý, nepravoúhlý, přen. neuspořádaný, nepravidelný, nevhodný

pulizia: la pulizia regolare dei dentipravidelné čištění zubů

puntualmente: iron. essere puntualmente in ritardomít pravidelné zpoždění

nepravidelný: battito cardiaco irregolaremed. nepravidelná srdeční činnost, nepravidelný tep