Hlavní obsah

gonfiarsi

Vyskytuje se v

gonfio: gonfio di orgoglionaplněný hrdostí/pýchou

testa: gonfiare la testa, fare una testa così a qhučet do koho, oblbovat řečmi koho, valit klíny do hlavy komu

vescica: vescica gonfiatanáfuka, pan důležitý

nafouklý: Il problema è inutilmente gonfiato.Problém je zbytečně nafouklý.

nafouknout: Il giornale ha gonfiato la causa.Noviny ten případ pěkně nafoukly.

napnout se: La vela si era gonfiata.Plachta se napnula.

natéct: Mi si è gonfiata la mano.Natekla mi ruka.

páv: gonfiarsi come un tacchino, essere orgoglioso come un pavonebýt pyšný jako páv

pyšný: gonfiarsi come un tacchinobýt pyšný jako páv

gonfiare: gonfiare le gommenahustit pneumatiky