Hlavní obsah

disperso

Vyskytuje se v

nazmar: přijít nazmarandare sprecato/-a, disperdersi, vniveč též andare in fumo

pohřešovat: kdo se pohřešujeq è sparito, è disperso

rozejít se: Rozejděte se!Disperdetevi!

rozfoukat: rozfoukat mrakydisperdere le nuvole