Hlavní obsah

dipendentemente

Vyskytuje se v

Internet: Internet dipendentezávislák na internetu

lavoratore: lavoratore dipendente(stálý) zaměstnanec

stato: dipendente dello statostátní zaměstnanec

lineárně: linearmente (in)dipendentelineárně (ne)závislý

zaměstnanecký: benefici per i dipendentizaměstnanecké výhody mimoplatové

závisle: variabile dipendentemat. závisle proměnná

závislý: essere dipendente da qcbýt závislý na čem

dělit: Divide i compiti tra i dipendenti.Dělí úkoly mezi zaměstnance.

demonstrovat: I dipendenti manifestano contro ...Zaměstnanci demonstrují proti ...

propadnout: È diventata dipendente dalla droga.Propadla drogám.

dipendente: gramm. proposizione dipendentevedlejší věta, věta závislá na větě řídící