Hlavní obsah

descritto

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

linea: descrivere qc in linea generale/a grandi lineenastínit co v hrubých obrysech

tratto: descrivere qc a grandi trattipopsat co v hrubých rysech

naturalezza: scena descritta con grande naturalezzavelmi reálně popsaná scéna

popsat: Jak bys to popsal?Come lo descriveresti?