Hlavní obsah

dedurre

Vyskytuje se v

dovtípit se: Ho dedotto dalle sue parole che...Z jeho slov jsem se dovtípil, že...

odpočítat: Bisogna dedurre l'IVA.Je třeba odpočítat DPH.