Hlavní obsah

dedurre

Vyskytuje se v

dovtípit se: Z jeho slov jsem se dovtípil, že...Ho dedotto dalle sue parole che...

odpočítat: Je třeba odpočítat DPH.Bisogna dedurre l'IVA.