Hlavní obsah

contrastare

Vyskytuje se v

contrasto: essere in forte contrastobýt v příkrém rozporu/kontrastu

contrasto: med. mezzo di contrastokontrastní látka

contrasto: colori di contrastokontrastní barvy

contrasto: contrasto di interessistřet zájmů

contrasto: essere in contrasto con qbýt ve při s kým

fattore: tecn. fattore di contrastokontrastní poměr obrazovky ap.

kontrastní: kontrastní barvycolori contrastanti

kontrastní: med. kontrastní látkamezzo di contrasto

však: Válka skončila, spory však pokračují.La guerra è finita, i contrasti però continuano.