Hlavní obsah

concluso

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

mír: uzavřít mír s kýmconcludere la pace con q

smlouva: uzavřít smlouvu s kýmconcludere un contratto con q

sňatek: uzavřít sňatekconcludere un matrimonio

usoudit: Usoudil jsem, že...Ho concluso che...