Hlavní obsah

concesso

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

concesso: concesso che...za předpokladu, že..., dejme tomu, že...

sconto: fare/concedere uno sconto a qposkytnout/dát slevu komu

sovvenzione: concedere una sovvenzione a qposkytnout dotaci komu

proroga: concedere una proroga a qposkytnout komu odklad

dotace: concedere una sovvenzione a qposkytnout dotaci komu

interview: concedere un'intervista a qposkytnout komu interview

poskytnout: concedere un'intervista a qposkytnout rozhovor komu

povolení: concedere/accordare a q il permesso di qcudělit komu povolení k čemu

slovo: cedere/concedere la parola a qpředat/udělit slovo komu

udělit: concedere la grazia a q, omilostnit graziare qudělit milost komu

vyznamenání: decorare q, concedere le decorazioni a qudělit komu vyznamenání

dát: Gli hanno concesso del tempo per ripensarci.Dali mu čas na rozmyšlenou.

dopřát si: Mi concederò il lusso di...Dopřeji si ten luxus a...

pozornost: Mi concedi un minuto d'attenzione?Mohu poprosit o chvilku pozornosti?

concedere: Concedo che ...Připouštím, že ...