Hlavní obsah

commosso

Vyskytuje se v

commovente: in modo commoventedojemně

commuovere: una musica che commuovehudba, která dojímá

commuoversi: Si è commosso all'udire la notizia.Když uslyšel tu zprávu, byl dojat.

dojmout: Mi ha commosso.Dojala mne.

hluboce: essere profondamente commossobýt hluboce dojatý