Hlavní obsah

collegarsi

Vpron

  • con q/qc spojit se s kým/čím i telefonicky ap., a qc připojit se na co, k čemucollegarsi a Internetpřipojit se na internet

Vyskytuje se v

collegarsi: collegarsi a Internetpřipojit se na internet

collegato: collegato a Internetpřipojený na internet

připojit se: collegarsi a internetpřipojit se na internet

zastrčit: attaccare, collegare qczastrčit co do zásuvky elektrické

síť: collegare qc alla retezapojit co do sítě do zásuvky

spojovat: La strada collega la città con...Silnice spojuje město s...

za: Si è messo dalla parte del suo collega.Postavil se za kolegu.

zapojit: collegare il caricabatterie alla presazapojit nabíječku do zásuvky