Hlavní obsah

collegarsi

Vpron

  • con q/qc spojit se s kým/čím i telefonicky ap., a qc připojit se na co, k čemucollegarsi a Internetpřipojit se na internet

Vyskytuje se v

collegato: collegato a Internetpřipojený na internet

připojit se: připojit se na internetcollegarsi a internet

spojovat: Silnice spojuje město s...La strada collega la città con...

za: Postavil se za kolegu.Si è messo dalla parte del suo collega.