Hlavní obsah

chirurgicamente

Vyskytuje se v

chirurgico: intervento chirurgicochirurgický zákrok

ferro: ferri chirurgicichirurgické nástroje

incisione: incisione chirurgicachirurgický řez

intervento: intervento chirurgicochirurgický zákrok

maschera: med. maschera (protettiva) chirurgicachirurgická rouška

oddělení: reparto pediatrico/chirurgico/traumatologicodětské/chirurgické/úrazové oddělení

zákrok: intervento chirurgicomed. chirurgický zákrok

podrobit se: Si era sottoposta a un intervento chirurgico.Podrobila se chirurgickému zákroku.