Hlavní obsah

ausiliare

Přídavné jméno rod mužský/ženský

Vyskytuje se v

verbo: ling. verbo ausiliarepomocné sloveso

pomocný: ling. pomocné sloveso(verbo) ausiliare

sloveso: frázové/pomocné/způsobové slovesoverbo frasale/ausiliare/modale