Hlavní obsah

attinto

Vyskytuje se v

čerpat: attingere dall'esperienzačerpat ze zkušenosti