Hlavní obsah

attenersi

Vpron

Vyskytuje se v

disposizione: attenersi alle disposizionidržet se nařízení

indicazione: attenersi alle indicazioniřídit se podle instrukcí

istruzione: attenersi alle istruzionipostupovat dle pokynů

prescrizione: attenersi alle prescrizionipostupovat dle předpisů

pravidlo: attenersi alle regole, seguire/rispettare le regoleřídit se pravidly, dodržovat pravidla

attenersi: Mi attengo alle regole.Řídím se pravidly.