Hlavní obsah

arrabbiare

Intranzitivní slovesoaus. essere

Vyskytuje se v

piuttosto: piuttosto arrabbiato che tristespíš naštvaný než smutný

naštvaně: vypadat naštvaněsembrare arrabbiato/-a

rozčíleně: vypadat rozčíleněsembrare arrabbiato/-a

rozzlobeně: vypadat rozzlobeněsembrare arrabbiato/-a

vztek: mít vztek na kohoessere arrabbiato con q

zlost: mít zlostessere arrabbiato/-a

máloco: Máloco ho rozčílí.Ben poco lo fa arrabbiare.

naštvat se: Snadno se naštve.Si arrabbia facilmente.

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Cosa ti ha fatto arrabbiare così tanto?

vytočit: Snažíš se mě vytočit?Stai cercando di farmi arrabbiare?

zlobit se: Zlobíš se na mě?Sei arrabbiato con me?

zlobit se: Zlobila se, protože ...Era arrabbiata perché...

žluč: hnout komu žlučífar arrabbiare, esasperare q