Hlavní obsah

almanaccare

Sloveso intranzitivní / tranzitivní