Hlavní obsah

affrettato

Vyskytuje se v

affrettare: affrettare il passopřidat do kroku

oppure: Affrettati, oppure perderai il treno.Pospěš si, jinak nestihneš vlak.

krok: přidat do krokuaffrettare il passo

ukvapit se: ukvapit se v rozhodnutíprendere decisioni affrettate

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

nikam: Nikam nespěchej.Non affrettarti.

pospíšit si: Pospěš si!Affrettati!, Sbrigati!

závěr: Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.