Hlavní obsah

affissare

Tranzitivní sloveso

  • qc su qc upřít, fixovat co pohled ap.affissare gli occhi in q/qcupřeně se (za)dívat, upřít zrak na koho/co, upřeně pozorovat koho/co