Hlavní obsah

affaticato

Vyskytuje se v

pro: A che pro affaticarsi tanto?Proč (se) tak dřít?

namoct si: namoci si svalaffaticare il muscolo

namáhat: Tato práce namáhá oči.Questo lavoro affatica gli occhi.

namáhat se: Nenamáhej se!Non ti affaticare!