Hlavní obsah

adiposo

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

tukový: tessuto adiposobiol. tuková tkáň