Hlavní obsah

accorciare

Vyskytuje se v

krátit: Accorcio la strada attraverso il bosco.Krátím si cestu přes les.

krátit se: Le notti si accorciano.Noci se už krátí.

zkracovat se: Le giornate si stanno accorciando.Dny se zkracují.