Hlavní obsah

abdikace

Nechtěli jste hledat:

abdicareodstoupit, abdikovat

abdicatarioabdikující, odstupující, odstoupivší

abdicazioneabdikace

abduzioneabdukce, odtažení

abelmoscosléz pižmový

aberrantenenormální, abnormální, aberantní

aberrazioneodchylka, odklon

abetejedle, smrk

abiettoopovrženíhodný, odporný, zavrženíhodný