Hlavní obsah

Celsius

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  • Celsius20 gradi Celsius20 stupňů Celsia

Vyskytuje se v

centigrado: grado centigradostupeň Celsia, setinný stupeň

grado: stupeň Celsia/Fahrenheitagrado Celsius/Fahrenheit

fondere: Il ghiaccio fonde a 0 °C.Led taje při nula stupních Celsia.

stupeň: gradi Celsius, gradi centigradistupňů Celsia

Celsius: 20 stupňů Celsia20 gradi Celsius