Hlavní obsah

zavedený

Vyskytuje se v

tělísko: se faire poser un stériletnechat si zavést nitroděložní tělísko

zvyk: usage établizavedený zvyk

zavézt: conduire qqn à la maison/chez luizavést koho domů

établi: ordre établizavedený pořádek, (právě) platný řád

rue: avoir pignon sur ruemít vlastní dům, mít dobře zavedený obchod

zavedený: usage établizavedený zvyk