Hlavní obsah

zanedbatelný

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

množství: quantité négligeablezanedbatelné množství

považovat: considérer qqch comme une quantité négligeablepovažovat co za zanedbatelné

négligeable: mat. quantité négligeablezanedbatelné množství

non: non négligeablenezanedbatelný, značný

zanedbatelný: quantité négligeablezanedbatelná veličina, zanedbatelné množství