Hlavní obsah

villa [villa]

Podstatné jméno ženské

  1. vila
  2. slepá ulička mezi samostatně stojícími domy
  3. hist.vila, dvůr, dvorec v antické Itálii nebo v Galii za Merovejců a Karlovců