Hlavní obsah

veuillez [vøje]

Tranzitivní sloveso

  • račte udělat coVeuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisuVeuillez attacher vos ceintures !Připoutejte se, prosím! 2pl de valoir

Vyskytuje se v

vouloir: en vouloir àqqn zlobit se, hněvat se na koho, mít za zlé komu

offenser: Sans (vouloir) vous offenser.Aniž bych vás chtěl urazit., Bez urážky.

voilà: Vous en voulez ? En voilà.Chcete to? Tady to máte.

boire: Voulez-vous boire quelque chose ?Dáte si něco k pití?

devenir: Que voulez-vous devenir ?Čím chcete být?

dévouement: Veuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopise

excuser: Veuillez excuser mon retard.Promiňte mi mé zpoždění.

ne: Je ne le veux pas.Nechci to.

si: Il ne veut jamais. – Mais si.Nikdy nechce. – Ale ano.

accuser: Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage.Kdo chce psa bít, hůl si vždy najde.

bouche: s'embrasser à bouche que veux-tuvášnivě se líbat

cru: vouloir avaler qqn tout cruchtít koho vzteky roztrhat

expression: Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopise

monture: Qui veut voyager loin ménage sa monture.Práce kvapná, málo platná., Kdo chce dojet daleko, šetří svého koně.

net: Je veux en avoir le cœur net.Chci vědět, na čem jsem.

oseille: lid. Il veut nous la faire à l'oseille.Chce nás napálit., Chce si z nás vystřelit.

paix: Si tu veux la paix, prépare la guerre.Chceš-li mír, připravuj válku.

péter: (vouloir) péter plus haut que son cul= vytahovat se, být důležitý

rentrer: J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.Hanbou bych se nejraději propadnul do země.

terre: vouloir rentrer sous terrepropadat se hanbou

veuillez: Veuillez accepter mes salutations distinguées/les meilleures.S (uctivým) pozdravem. v závěru dopisu