Hlavní obsah

vainement [vεnmɑ̃]

Odvozená slova

vain

Vyskytuje se v

bercer: On l'a bercé de vaines promesses.Uchlácholili ho planými sliby.

naděje: vain espoirmarná naděje

slib: promesse vaine/en l'airpapírový/planý slib

mračno: Ce sont de vaines craintes.Z toho mračna nebude pršet.

vain: en vainmarně, zbytečně