Hlavní obsah

surfait [syʀfεˌ εt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

surfovat: surfer sur (l')Internet, naviguer sur la Toilesurfovat na internetu