Hlavní obsah

supravodivý

Nechtěli jste hledat:

supputer(přibližně) vyčíslit, (přibližně) vypočít(áv)at

supranahoře, výše

supraconducteursupravodivý

supraconductivitésupravodivost

supraliminairenadprahový

supranationalnadnárodní

supranationaliténadnárodnost

suprasensiblenadsmyslový

supraterrestrenadpozemský, nadzemský

suprématiesvrchovanost, nadvláda