Hlavní obsah

rozšířený

Přídavné jméno

  1. (do šířky, objemu) élargi/-ie, étendu/-ue
  2. (do počtu) élargi/-ie, renforcé/-ée, étendu/-ueškola s rozšířenou výukou francouzštinyécole avec un enseignement renforcé du français

Vyskytuje se v

obzor: élargir son horizonrozšířit si (své) obzory

rozšíření: mondialisation rozšíření po celém světě

znalost: reculer les frontières de la connaissancerozšířit obzor znalostí

borne: reculer les bornes de la connaissancerozšířit obzor znalostí

extension: extension de la mémoirerozšíření paměti počítače

connaissance: agrandir le cercle de ses connaissancesrozšířit okruh svých vědomostí

étendre: étendre la sphère de son activitérozšířit okruh své činnosti

rozšířený: école avec un enseignement renforcé du françaisškola s rozšířenou výukou francouzštiny