Hlavní obsah

respectabilité [ʀεspεktabilite]

Podstatné jméno ženské