Hlavní obsah

regulátor

Nechtěli jste hledat:

regrouperpřeskupit, spojit, shromáždit

régularisationupravení, uspořádání, uvedení do pořádku

régulariserupravit, uspořádat, uvést do pořádku

régularitépravidelnost , přesnost , rovnoměrnost

régulateurregulační, regulující, řídící

régulationregulace , regulování, řízení

régulerregulovat, usměrňovat, řídit

régulierpravidelný, regulární

régulièrementřádně, podle předpisů, regulérně

régurgitationregurgitace