Hlavní obsah

recept

Nechtěli jste hledat:

recel(tajné) přechovávání, (nezákonné) ukrývání

récépisséstvrzenka, potvrzenka, potvrzení

réceptacleshromaždiště, skladiště

récepteurpřijímač

récepteurpřijímací

réceptifvnímavý , receptivní

réceptionpříjem, přejímka , přijetí

réceptionnairepřejímatel/přejímatelka, příjemce/příjemkyně, poslední kupec

réceptionnerpřejímat, převzít

réceptionnisterecepční

réceptivitévnímavost, receptivita