Hlavní obsah

prodlení

Nechtěli jste hledat:

procureurzmocněnec/zmocněnkyně, prokurista/prokuristka, zplnomocněnec/zplnomocněnkyně

prodigalitémarnotratnost, rozhazovačnost

prodigezázrak, div

prodigieusementneuvěřitelně, nesmírně, ohromně

prodigieuxúžasný, nesmírný, jedinečný

prodiguemarnotratný , rozhazovačný, (přehnaně) štědrý

prodiguer(pro)mrhat, rozházet , plýtvat

pro domopro domo, ve vlastním zájmu, pro vlastní potřebu

producteurvýrobce/výrobkyně

productiblevyrobitelný